Parę słów o Nas

Szkoleniadlastudentow.pl to projekt skierowany do studentów i jest uzupełnieniem umiejętności nabywanych przez nich podczas studiów, a oczekiwanych przez pracodawców. Od kilku lat współpracujemy ze środowiskiem studenkim i biznesowym, co zainspirowało nas do stworzeniu projektu, który poprzez organizację profesjonaych szkoleń dla studentów odpowiadamy potrzebom pracodawców.

Doświadczeni trenerzy

Trenerzy to osoby z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

Profesjonalne szkolenia

Program szkoleń został przygotowany w oparciu o skuteczne narzędzia i teorie stosowane w praktyce.

Na twoją kieszeń

Cena szkoleń dostosowana jest na studencka kieszeń. Przygotowaliśmy też specjalne promocje.
Jak prowadzimy szkolenia ?

Metodologia prowadzenia szkoleń

Preferowany przebieg szkolenia stworzy jak najlepsze warunki do swobodnego przebiegu procesu grupowego, a dzięki temu do najbardziej efektywnego przyswajania wiadomości i nabywania nowych umiejętności. Główne zadanie trenera powinno polegać na modelowaniu atmosfery otwartości, moderowaniu wielości interakcji i chęci poznania, a następnie przekazaniu wiedzy dotyczącej tematu szkolenia (przy korzystaniu z zasobów uczestników) oraz maksymalnego wykorzystania tych potencjałów do ćwiczenia umiejętności, podnoszenia kompetencji. Równie istotne będzie dostosowanie technik do uczestników i charakteru pracy poprzez uruchomienia procesu wymiany doświadczeń w grupie. Dzięki temu, że w stosowanej metodzie zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy możliwe jest efektywne łączenie przekazywanej treści, ćwiczonych umiejętności, budowania atmosfery otwartości z koncentracją na indywidualnych potrzebach uczestników. Trenerzy są w stanie oprócz prowadzenia szkolenia udzielać indywidualnych informacji zwrotnych oraz konkretnych wskazówek rozwojowych.

Podczas szkolenia będą wykorzystane następujące techniki:

Bazując na wewnętrznym potencjale, posiadanym przez każdego uczestnika, dążymy do tego, aby uczestnicy sami wypracowywali metody i rozwiązywali problemy będące tematem szkolenia. Trener podejmuje rolę moderatora dyskusji merytorycznej. Uczestnicy dyskutując, wspólnie wypracowują metody działania. Wartością dyskusji moderowanej jest to, iż uczestnicy dużo łatwiej wdrażają metody, które sami wypracowali, niż przekazane przez trenera podczas wykładu.
Są to specjalnie przygotowane przypadki, ilustrujące sytuacje związane z omawianymi zagadnieniami. Analiza przypadków to przygotowany specjalnie, zadedykowany do potrzeb uczestników, konkretny materiał – podstawa do dokonywania pogłębionych analiz i wypracowywanie metodyki własnych działań.
Po uzyskaniu niezbędnych umiejętności, każdy uczestnik ma okazję przećwiczyć uzyskane umiejętności, odgrywając na forum scenki. Całemu wykonaniu ćwiczenia przypatrują się obserwatorzy i trener (moderator), którzy wnikliwie analizują wykonywane ćwiczenie oraz często rejestrują je z wykorzystaniem kamery, co pozwala na precyzyjne omówienie zachowania uczestników. Obserwatorzy po zakończeniu ćwiczenia udzielają szczegółowych informacji zwrotnych osobie trenującej, a trener moderuje przekaz informacji, tak by nie pojawiły się w niej demotywujące, nie konstruktywne treści.
Bezpośrednie przećwiczenie uzyskanych umiejętności na szkoleniu to najskuteczniejsza metoda nabywania nowych kwalifikacji. Umiejętności ćwiczone są w trakcie symulacji rzeczywistych sytuacji z pracy uczestników. Nowe narzędzia pracy są tłumaczone i ćwiczone bezpośrednio w trakcie zajęć, często z wykorzystaniem rejestracji kamerą.
Mini-wykład stanowi wstęp do każdego nowego tematu lub umiejętności, wprowadzanych podczas szkolenia. Zadaniem mini-wykładu jest możliwie najkrótsze, ale efektywne omówienie przekazywanych zagadnień. Dbamy o to, by wszystkie części wykładowe ograniczyć do niezbędnego minimum. Zdecydowaną większość informacji przekazujemy w oparciu o wykonane ćwiczenia.

NASI TRENERZY

Poznaj sylwetki naszych trenerów i ekspertów.
Marcin Styrna

Marcin Styrna

Trener, facylitator, doradca

Paula Socha

Paula Socha

Trener biznesu

Sławek Prusakowski

Sławek Prusakowski

Psycholog, trener, nauczyciel akademicki

Tomasz Waleczko

Tomasz Waleczko

Psycholog, trener II stopnia PTP